Disclaimer

Disclaimer

Het kan soms voorkomen dat de informatie die op allesoveroostenrijk.nl voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, mis-interpretaties of van het feit dat de door allesoveroostenrijk.nl verschafte informatie gevoelig is voor verandering. allesoveroostenrijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en/of het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

allesoveroostenrijk.nl verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van allesoveroostenrijk.nl De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij allesoveroostenrijk.nl. allesoveroostenrijk.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn partijen die op of via allesoveroostenrijk.nl vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van allesoveroostenrijk.nl.

Iedere maand het laatste Oostenrijk vakantie nieuws in je mailbox

Iedere maand het laatste Oostenrijk vakantie nieuws in je mailbox

Wil je ook leuke nieuwtjes, handige tips en updates over Oostenrijk in je mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Alles over Oostenrijk.nl

Je staat op de lijst, vanaf nu ontvang je iedere maand onze leuke nieuwsbrief!